შეკითხვა:

m= 850კგ

v1=10მ/წმ

v2=20მ/წმ

იპოვეთ სხეულის იმპულსი P

პასუხი:

პირობა გაუგებარია. ერთ შემთხვევაში იმპულსი არის mv1, ხოლო მეორე შემთხვევაში mv2. ეტყობა რაღაც აკლია პირობას.