შეკითხვა:

გამარჯობა ბატონო ოლეგ ...შეგიძლიათ შემდეგი ამოცანის ამოხსნაში დამეხმაროთ?

დამუხტვის დროს სხეულმა დაკარგა 1,2*1012 ელექტრონი განსაზღვრეთ სხეულის მუხტი 

ძალიან მჭირდებ წინასწარ დიდი მადლობა <3 <3 

პასუხი:

თუ სწორად მახსოვს ერთი  ელექტრონის მუხტი მგონი  - 1,6 • 10-19  -ია...

აი ეს     კი რას ნიშნავს  აღარ მახსოვს ---  აბა კარგად გადაამოწმე სახელმძღვანელოში შენს   გახარებას.

მაშინ ამდენი  1,2*1012  ელექტრონის დაკარგვის შედეგად  სხეული დაიმუხტებოდა  + თუ     და  რამდენი   კულონი(მაინც წამომცდა) 

 მუხტით  ????????