შეკითხვა:

5.22 გედენიძიდან: აკუმულატორთა ბატარეის დამუხტვისას დენის ძალა 2,5ა-ია, ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე 12,5 ვ. ბატარეის ემ ძალა კი 12 ვ. განსაზღვრეთ ბატარეის შიგა წინაღობა. (0,2 ომი)

5.23:  1 ომი შიგა წინაღობის აკუმულატორთა ბატარეა დასამუხტად მიერთებულია 12ვ ძაბვის დენის წყაროსთან. განსაზღვრეთ ბატარეის ემ ძალა, თუ დამუხტვისას დენი 500 მა-ია. (11,5ვ).

პასუხი:

Cirx.png - 55.65 kB