შეკითხვა:

გამარჯობა, ძალიან მჭირდება ამოცანის ამოხსნა და თუ შეგიძლიათ, რომ დამეხმაროთ?

30მ სიმაღლიდან ჰორიზონტალურად 20მ/წმ სიჩქარით გაისროლეს სხეული.განსაზღვრეთ სხეულის სიჩქარე 5მ სიმაღლეზე. პასუხი ძალიან მჩირდება.

 

პასუხი:

შეგიძლია  ისარგებლო  მექანიკური  ენერგიის მუდმივობის კანონით:  პოტენციური (mgh) და  კინეტიკური (mv2/2)   ენერგიების ჯამი  არ იცვლება -----

mgh1 + mv12/2  = mgh2 +  mv22/2   ------>    v2 = ? 

-------------------------------------------------------------------------------

ვაი!... m რომ არ ვიცით?...surprisecheeky

 (პასუხი  ძალიან გჩირდება? -- დარეკე  112-ზეwink)