შეკითხვა:

მდინარეში გემიდან ნაპირამდე 15 კმ-ია და გემიდან უშვებენ კატერს ნაპირისაკენ, რომელიც ნაპირიდან მისვლისთანავე უკან ბრუნდება.მისი მოძრაობა გრძელდება 1სთ.კატერის სიჩქარე გემის სიჩქარეზე ორჯრ მეტია.გაიგეთ გემის სიჩქარე.

პასუხი:

ამოცანას აკლია პირობა  გემის მოძრაობის მიმართულების შესახებ.  რადგანაც საუბარია გემის მოძრაობაზე მდინარეში, ამიტომ მეტად სავარაუდოა რომ იგი მოძრაობს ნაპირის გასწვრივ დინების მიმართულებით/ ან საპირისპიროდ. 

 ქვემოთ მივხვდებით, რომ გემის   ნაპირის გასწვრივ  პარალალურად მოძრაიბისას არც მის მიმართულებას(აღმა/დაღმა)   და არც დინების სიჩქარეს არსებითი მნიშვნელობა სულაც არ აქვს.

 

 

gemi.png - 65.04 kB