შეკითხვა:

დიდი მადლობა... გაიხარეთ...

გემიდან უშვებენ კატერს და მოძრაობსს მდინარის დინების მართობულად...

 

პასუხი:

რა მოძრაობს  მდინარის დინების მართობულად?.... გემი თუ კატერი?

ჯერ უნდა ვიცოდეთ, თუ როგორ მოძრაობს გემი და შემდეგ  იმ პირობიდან გამომდინარე, რომ უკან მობრუნებული კატერი ოპტიმალურად მოხვდეს ისევ გემთან  დავადგენთ კატერის  მოძრაობის  ტრაექტორიას. თითოეულ შემთხვევას საკუთარი ამოხსნა აქვს.

 გაერკვიეთ!