შეკითხვა:

რა უპირატესობა აქვს ნახევარგამტარულ მოწყობილობას ძაბვასთან მომუშავეებთან მიმართებაში?

პასუხი:

გამაცხელებელი (ვარვარების) ელემენტის არ ქონა, მცირე გაბარიტები და წონა, მაღალი ვიბრომედეგობა, დიდი სიციცხლისხანგრძლივობა, ნაკლები ენერგომოხმარება და და სტაბილური პარამეტრები.