შეკითხვა:

გამარჯობათ! მაინტერესებს როგორ ამოვხსნა ეს ამოცანა, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, მადლობა წინასწარ <3.

  ჰორიზონტალური მინის ვიწრო მილში, რომლის ერთი ბოლო დახშულია, 30 სმ სიგრძის ჰაერის სვეტია, იგი მილის ღია ბოლოდან გამოყოფილია 25 სმ სიგრძის ვერცხლისწყლის სვეტით. რამდენით შემცირდება ჰაერის სვეტის სიგრძე, თუ მილს ვერტიკალურად ღია ბოლოთი ზევით დავაყენებთ? 2ატმოსფერული წნევაა 750 მმ  ვწყ.სვ., ტემპერატურა კი უცვლელია.

პასუხი:

30 სმ სიმაღლის  ნორმალური ატმ.  po = 75 სმ.ვწყ.სვ  წნევის   ჰაერის   ჰირიზონტალური   სვეტი შეიკუმშება  რაღაც  x  სმ-ით და გახდება   (30 - x) სმ სიმაღლის ვერტიკალური სვეტი  გაზრდილი   p= po + pვწყ = 75 + 25 = 100  სმ.ვწყ.სვ.  წნევით  .   ამ ჰაერისათვის   დავწეროთ   ბოილ მარიოტის კანონი(ჩავთვალოთ იდეალურად) ტემპერატურა უცვლელია-ო!

po30S = p(30 - x)S.......... (S---მილის  განივკვეთია)............75*30 = 100*(30 - x ) ......   ამოხსენი    x..  

---------------------------------------------------------------

ქვემოთ ნახე ამის  მსგავსი ამოცანა....