შეკითხვა:

კითხვა: რა რაოდენობის ენერგიას გამოყოფს 3კგ 100ºС ტემპერატურის წყლის ორთქლი კონდენსაციისა და შემდეგ 10ºС -მდე გაცივების შედეგად? 

პასუხი:

Q = rm + cm(100 - 10)  ......  r - წყლის  ორთქლადქცევის კუთრი  სითბო         c - წყლის  კუთრი სითბოტევადობა   ცხრილებიდან.....