შეკითხვა:

2016 წლის ივლისში ჩატარებული მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების N 4 ამოცანა ( ჭოჭონაქზე )  :( <3

პასუხი:

ჭოჭონაქებს  შორის  კვენძის წერტილი აღნიშნე  C -თი....  მასში  თავს იყრის   სამი  თოკი....  რადგანაც   ტვირთები   უძრავად არიან, ამიტომ   თითოეული  თოკი  დაჭიმულია  შესაბამისი  ტვირთის წონით.....  C-ში  გაწონასწორებულია   სამი ძალა:     მარცხნივ  ქაჩავს   4g,   ქვემოთ   3g   და  მარჯვნივ/ზემოთ   mg.

სამივე ძალის ვექტორული ჯამი  ნულია.  ამიტომ   (4g)2 +  (3g)2 = (mg)2..........m=

-------------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში.  

physics1.jpg - 87.39 kB