შეკითხვა:

ჭოჭონაქზე ჩამოკიდებულია 1კგ მასის ტვირთი,კუთხე კედელზე მიმაგრებულ ძაფსა  და კედელს შორის  600-ია ,რისი ტოლია ჭოჭონაქის ღერძზე მოქმედი ძალა?

პასუხი:

მოკლედ, გვაქვს  ჭოჭონაქი(როგორც ჩანს  მოძრავი)  დაკიდებული  ტვირთით... მასზე ამოდებულია ძაფი, რომლის ერთი ბოლო  მიმაგრებულია  კედელზე( როგორც ჩანს ვერტიკალურ კედელზე)  მასთან  60 გრადუსიანი კუთხით... მაგრამ სად არის მეორე ბოლო?-- ამას აღარ ამბობ...  აი ამ მეორე ბოლოს ორიენტაციაზე(შეგნებულად ვამბობ ამ სიტყვას!!!) არის უშუალოდ დამოკიდებული   თოკის  დაჭიმულობის  ძალა.   აქ მნიშვნელობა აქვს იმასაც,  მოც წერტილში  მოძრავი  ჭოჭონაქია მოთავსებული, თუ უბრალოდ  ნასკვია  გაკეთებული და მასზეა დაკიდებული ტვირთი... მოძრ ჭოჭონაქის შემთხვევაში  მეორე ბოლო აუცილებლად(რატომ?)  ასევე 60 გრადუსიანი კუთხით იქნებოდა დახრილი  ვერტიკალისადმი თუ მანამდე   უძრავ ჭოჭონაქზე  არ იქნებოდა  გადადებული..... და ამ შემთხვევაში საქმე გექნებოდა   უბრალი გეომეტრიასთან: თოკის დაჭ  ძალას  გამოიყვან    რომბის   განხილვით... 

არადა შენი ამოცანა ძალიან მარტივია:   როგორც შენი არასრულყოფილი პირობიდან ჩანს(???)   ჭოჭონაქზე(მის ღერძზე) მოქმედებს  ვერტ ქვემოთ მიმართული  ტვირთის წონა  და ამოდებული  ძაფების  დაჭიმულობის ძალები. რისი ტოლია  ღერძზე მოქმედი ძალა(როგორც ჩანს გულისხმობენ   ჯამურ  ძალას- ტოლქმედს.... და რადგანაც სისტემა წონასწორობაშია( როგორც შენი არასრულყოფილი პირობოდან   იკითხება) , ე.ი.  ღერძი  უძრავია, ამიტომ   ეს ჯამური ძალა ტოლია   666 ნ-ის (გჯერა????)......

------------------------------------------------------------------

თუმც  ჩემი მსჯელობა  სამართლიანი  მხოლოდ ჩემი თვალთახედვითაა... როგორც შენი პირობა  გავიგე.   ეგებ და პირობა კიდევ უფრო სხვაგვარია?.... მაგრამ ეს შენი პრობლემაა:- შენ შენებურად დაწერე ეს პირობა, არადა მაგას როგორც ჩანს ნახაზიც ექნებოდა.

მოკლედ  ზუსტად ასეთი საინტერესო საკითხების განსახილველად გთავაზობთ   ხათუნა  ონლაინ რეჟიმს, რათა ავცდეთ ზედმეტ  ბლაბლას   და ''გაფუჭებულ ტელეფონს''.... მოკლედ ყველაფერი ასე მარტივადაც არ არის --  კითხვა  შესაძლოა  ერთ სტრიქონში    ჩატიო, პასუხი კი .... ჰა ბატონო:---- იმიტომ!

---------------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე  599-544-227.....    514-227-447

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.......... ზოგადი  უნარების, ფიზიკისა  და   მათემატიკის   ონლაინ  სწავლება  მოსწავლეებისთვის  და  აბიტურიენტებისთვის,

მასწავლებლების   მომზადება   ფიზიკის სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის   ონლაინ რეჟიმში