შეკითხვა:

2019-2020 წლის ეროვნული ოლიმპიადა მე-2 ტურის ფიზიკის 1 ამოცანა მაინტერესებს... 

გვაქვს ტოლი მოცულობის 2 ჭურჭელი: ერთი ცილინდრული მეორე კი ნახევარსფერული. ისინი ბოლომდე აავსეს წყლით. განსაზღვრეთ რამდნჯერ განსხვავდება ჭურჭლის ფსკერზე სითხის დაწოლის ძალები. ატმოსფერულ წნევას ნუ გაითვალისწინებთ.

პასუხი:

გასარკვევია პირობა:  მაინტერესებს ზუსტი პირობა!....

 ამ ჭურჭლებს ფსკერად   ტოლი რადიუსის წრეები აქვთ? (სავარაუდოდ -კი!) ....  მაშინ წნევებში  განსხვავებას  გეომეტრიით დაადგენ- ნახევარსფერულში  1,5 -ჯერ ნეტი....  და იგივე განსხვავება იქნებაა წნევის ძალებში

თუ  ფსკერად ტოლი რადიუსის წრეები არ აქვთ, მაშინ წნევებში განსხვავებას ვერ დაადგენ, მაგრამ წნევის ძალებში განსხვავება იგივე 1.5 ჯერ იქნება

 

თუ ნახევარსფეროს თასის ფორმა ექნება, მაშინ წნევებში განსხვავებაზე შეიძლება ვისაუბროთ მააგრამწნევის ძალაზე გართულდება მსჯელობა

 

---------------------