შეკითხვა:

რამდენი პროცენტით უნდა შეიცვალოს სხეულის საწყისი სიჩქარე დამუხრუჭებისას,რომ აჩქარების 60%-ით გაზრდისას სამუხრუჭე მანძილი ამდენივე პროცენტით შემცირდეს?

პასუხი:

ეს ამოცანა ჩვენს საიტზე არის ამოხსნილი ბმული