შეკითხვა:

გამარჯობათ, მაინტერესებს თუ წრედში გვაქვს რამდენიმე ელემენტი სხვადასხვა ემძ-ებით ამ შემთხვევაში როგორ გავიგო ამ ელემენტების საერთო ემძ(შეიძლება არასწორად ვამბობ). მაგალითად გვაქვს წრედი პარალელურად და მიმდევრობით შეერთებული ელემენტებით რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ემძ და შიგა წინაღობა, როგორ გავამარტივო ეს წრედი?

პასუხი:

kirx.jpg - 380.49 kB

 

 

 

kirxh.jpg - 212.21 kB