შეკითხვა:

გამარჯობათ ერთი ამოცანა მაინტერესებს. ორ პატარა ბურთულას შორის მანძილი 1მ-ია. ბურთულების მასებია 1გ და 2გ ხოლო მუხტებია 1მკკ და 3მკკ. ურთიერთგანზიდვის ძალის გავლენით ბურთულები იწყებენ მოძრაობას. გამოთვალეთ მათი მაქსიმალური სიჩქარეები.

პასუხი:

რადგანაც ბურთულების ურთიერთქმედება ხდება მხოლოდ გდავიტაციული და ელექტროსტატიკური ძალებით(ორივე კონსერვატიულია), ამიტომ ადგილი ექნება მექ ენერგიის შენახვის კანონს:- ამ ურთიერთქმედებების პოტ ენერგიათა ალგებრული ჯამი  მთლიანად გადავა მოძრაობის კინეტიკურ ენერგიაში( ისინი  ერთმანეთს დაშორდებიან უსასრულოდ დიიიიიიდ მანძილძე, სადაც   ორივე ურთიერთქმედების პოტ ენერგია განულდება - ურთიერთქმედება '' შეწყდება" და ისინი იმოძრავებენ '' მუდმივი'' მაქსიმალური სიჩქარით)    kq1q2/r - Gm1m2/r = m1v12/2 + m2v22/2.... ამის გარდა ადგილი ექნება იმპულსის მუდმივობის კანონს -      m1v1 = m2v2 ........ ამ ორი განტოლებით  კი დათვლი სიჩქარეებს......

------------------------------

 599 - 544 - 227