შეკითხვა:

გამარჯობათ, ძალიან მჭირდება ამ ამოცანის პასუხი და ვერ გავიგე:(( თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, მადლობა წინასწარ. 

გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე გადაბმულია 1 კგ და 3 კგ მასის სხეულები. განსაზღვრეთ სხეულების აჩქარება(a) და თოკის დაჭიმულობუს ძაlა (T), თუ 8ნ ძალა მოქმედებს 1 კგ მასის სხეულზე.

პასუხი:

თუ m1 ტვირთზე მოქმედებს F ძალა,  რადგან m1 და m2 ტვირთების დამაკავშირებელი ძაფი უჭიმვადია ამ ტვირთების აჩქარება ერთმანეთს გადაეცემა T დაჭიმულონის ძალით და ტოლია a-სი. თითოეული სხეულისთვის დავწეროთ ნიუტონის მეორე კანონი

m1*a=F1-T
m2*a=T

აქედან

\(a=\frac{F}{m_{1}+m_{1}}\)

\(T=\frac{Fm_{2}}{m_{1}+m_{1}}\)