შეკითხვა:

რა მანძილზე გაჩერდება 10 მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,05?

პასუხი:

ეს ამოცანა ანალოგიურია თქვენს მიერ დასმული ამოცანისა იხილეთ ბმული