შეკითხვა:

რა სიმაღლიდან ვარდება სხეული თუ ჩამოვარდნის მომენტში მას აქვს 8მ/წმ სიჩქარე

პასუხი:

h სიმაღლიდან თავისუფლად ვარდნილ სხეულს დაცემისას აქვს სიჩქარე (იხ. ბმული)

\(\dpi{120} v=\sqrt{2gh}\)

აქედან

\(\dpi{120} h=\frac{v^{2}}{2g}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვნელობები.