შეკითხვა:

ხელსაწყოში "მკვდარი მარყუჟი"გარკვეული სიმაღლიდან ღარში დაგორებული ბურთულა შემოწერს მარყუჟს და აგრძელებს მოძრაობას ჰორიზონტალურ ზედაპერზე. იპოვეთ მარყუჟის შემოწერისას ბურთულაზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი ქვედა B წერტილში

პასუხი:

რადგან ბურთულა მარყუჟიდან გამოვიდა ქვედა წერტილიდან და გააგრძელა მოძრაობა ჰორიზონტულ ზედაპირზე ამიტომ ეს მოძრაობა იქნება წრფივი და თანაბარი, ანუ მას არ აქვს აჩქარება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი ნულის ტოლია დაწყებული მარყუჟის ქვედა წერტილიდან.