შეკითხვა:

სხეული 30​​º კუთხით გაისროლეს.იპოვეთ სიჩქარე 2 წმ_ის შემდეგ

პასუხი:

პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს მოცემული გასროლის  v სიჩქარე...  

ამის შემდეგ უნდა გავიგოთ 2 წმ–ში სიმაღლის ცვლილება:     h = vocos30t - gt2/2.... ბოლოს კი ვისარგებლებთ მექანიკური ენერგიის შენახვის კანონით:    mvo2/2 = mgh + mv2/2...  საიდანაც  უპრობლემოდ გამოვთვლით საბოლოო  v სიჩქარეს.....