შეკითხვა:

ზღვაში ჰაერის ბუშტუკი ამოდის ფსკერიდან ზედაპირზე.რამდენჯერ გაიზარდა მისი დიამეტრი 150მ  სიღრმიდან ამოსვლისას?ატმოსფერული წნევა 100000ნ/მ2. წყლის სიმკვრივეა 1000კგ/მ3. ზღვაში სიღრმის მიხედვით წყლის ტემპერატურა არ იცვლება.

ა)2–ჯერ   ბ) 4–ჯერ   გ) 8–ჯერ დ ) 15–ჯერ ე ) 16–ჯერ

პასუხი:

რადგანაც ტემპერატურა არ იცვლება,  ჰაერის ბუშტულა დაემორჩილება ბოილ მარიოტის კანონს: P1V1 = P2V2    სადაც  P1  ჰაერის წნევაა ზღვის ფსკერზე           \(P_{1}=P_{o}+\rho gh\)           ....  P= Po     კი   ჰაერის წნევაა ზედაპირზე – ატმოსფერულია.   ბუშტულა  სფერული ფორმისაა, ამიტომ

\(V= \frac{4}{3}\pi r^{3}\)  ... ასე, რომ                \((P_{o}+\rho gh)\cdot \frac\frac{\frac{4}{3}}\pi r_{1}^{3}=P_{o}\cdot \frac{4}{3}\pi r_{2}^{3}\)    საიდანაც         \(\frac{r_{2}}{r_{1}}=\sqrt[3]{\frac{P_{o}+\rho gh}{P_{o}}}\) = .....

რადიუსების ფარდობა კი იგივე იქნება , რაც დიამეტრების ფარდობა .....