შეკითხვა:

ავტობუსი რომლის სიჩქარეა 75 კმ/სთ, სადგურიდან გავიდა. მისი გასვლიდან 2 საათში იმავე სადგურიდან გავიდა მეორე ავტობუსი, რომლის სიჩქარეა 90კმ/სთ. სადგურიდან რა მანძილზე დაეწევა მეორე ავტობუსი პირველს? მადლობა წინასწაარ

პასუხი:

V1=75 კმ/სთ

t1=2 სთ\

V2= 90კმ/სთ

S=?

ვთქვათ მეორე ავტობუსი პირველს დაეწევა მეორე ავტობუსის გასვლიდან t დროში. ამ დროში მეორე ავტობუსის მოძრაობის განტოლება არის

S=V2t

მეორესმხრივ

S=(t1+t)v1

პირველი განტოლებიდან განვსაზღვროთ t და ჩავსვათ მეორეში

\(S=t_{1}v_{1}+\frac{v_{1}}{v_{2}}S\)

\(S=\frac{v_{1}v_{2}}{v_{2}-v_{1}}t_{1}\)

ჩასვით რიცხვითი მნიშვმელობები