შეკითხვა:

გამარჯობათ.მე ვარ აბიტურიენტი,და ვემზადები საატესტატო გამოცდებისთვის.მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვეა.მოცმულია 5 კგ შაქარი, რომლის მოცულობაა 500 სმ3.უნდა ვიპოვოთ სიმკვრივე.ეს პირველი ამოცანაა. თუ მიპასუხებთ გამოგიგზავნით სხვა შეკითხვებსაც. გთხოვთ დამეხმაროთ.

პასუხი:

მოგესალმებით. სხეულის სიმკვრივის გამოსათვლელად ვსარგებლობთ შემდეგი ფორმულით \(\rho=\frac{m}{V}\), სადაც \(m\) სხეულის მასაა, ხოლო  \(V\)-მოცულობა, ჩავსვათ მოცემული სიდიდეები, გამომდინარეობს \(\rho=10\)გ/ს3.