შეკითხვა:

ukacravad, shekitxvas rom davwer misi pasuxi sad unda vnaxoo? 

პასუხი:

თქვენი შეკითხვა პასუხთან ერთად გამოჩნდება კითხვა-პასუხის ბლოკში მხოლოდ პასუხის გაცემის შემდეგ. მაგრამ ეს პასუხი როგორ ნახოთ არ ვიცი.