შეკითხვა:

რას ეწოდება  კინეტიკური და პოტენციური ენერგია?

პასუხი:

კინეტიკური ენერგია - იხილეთ ბმული

პოტენციური ენერგია - იხ. ბმული