შეკითხვა:

ჰიდრავლიკური წნეხის პატარა დგუშის ფართობია 4სმ2, დიდისა კი - 400 სმ2. პატარა დგუშზე მოქმედი ძალაა 200 ნ. იპოვე დიდ დგუშზე მოქმედი ძალა. ძალის რა მოგებას იძლევა ეს წნეხი ? 

პასუხი:

----------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე