შეკითხვა:

სხეული მოძრაობს თანაბრად და წრფივად.მისი იმპულსია 20კგ.მ/წმ.სხეულზე მოქმედება დაიწყო მოძრაობის საწინააღმდეგოდ მიმართულმა 5ნ-ის ტოლმა ძალამ.რა დროში გახდება სხეულის იმპულსი პირველჯერაც და მეორეჯერაც 5კგ.მწმ-ის ტოლი?(ორი ერთნაირი შემთხვევა) მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე