შეკითხვა:

გვაქვს F ფოკუსური მანძილის შემკრები ლინზა.სად უნდა მოვათავსოთ სინათლის წერთილოვანი წყარო რომ მასსა და მის გამოსახულებას შორის მანძილი უმცირესი იყოს?

პასუხი:

 

 

 

 

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის