შეკითხვა:

p1 სიმკვრივის სხეული მოცულობის 1/3 – ით წყალში ჩაძირული ტივტივებს, ხოლო p2 სიმკვრივის სხეული ცურავს წყალში. რისი ტოლია მეორე სხეულის სიმკვირივის შეფარდება პირველი სხეულის სიმკვირვესთან? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი:

 

ოლეგი გაბრიაძე