შეკითხვა:

ერთგვაროვანი L სიგრძის ღერო ეყრდნობა ორ საყრდენს ( ერთი საყრდენი ღეროს თავშია, მეორე მისგან 0,8L მანძილზე). იპოვეთ მეორე საყრდენზე დაწოლის FII ძალის შეფარდება I საყრდენზე დაწოლის Fძალასთან. 

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის 

ვიდეოზე წარმოდგენილი ამოცანა ოდნავ გართულებულია ტვირთის წონის გამო.

შენი ამოცანისათვის მას არ გაითვალისწინებ. იმედია არ გაგიჭირდება და დამოუკიდებლად ამოხსნიwink

---------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე