შეკითხვა:

4 მ/წმ სიჩქარით მოძრავი 1 კგ მასის სხეული შეეჯახა 5 კგ მასის უძრავ სხეულს. შეჯახების შემდეგ მან გააგრძელა მოძრაობა 3მ/წმ სიჩქარით თავდაპირველი სიჩქარის მართობული მიმართულებით. რა სიჩქარე შეიძინა 5 კგ მასის სხეულმა? მადლობა წინასწარ.

პასუხი:

იხილე ბმული