შეკითხვა:

2m მასის სხეული ძაფითაა დაკიდებული ჭერზე.სხეულზე მიამაგრეს მსუბუქი ზამბარა,რომალზედაც დაკიდებულია m მასის სხეული.თავდაპირველად სხეულები უძრავია.ძაფი გადაწვეს.რისი ტოლია უშუალოდ გადაწვის შემგეგ ქვედა და ზედა სხეულთა აჩქარებები.

პასუხი: