შეკითხვა:

ბიჭმა გადაცურა 24მ სიგანის ჩქარი მდინარე უმოკლესი შესაძლო გზით.მისი ცურვის სიჩქარე წყლის მიმართ არის 0,6მ/წმ ხოლო მდინარის დინების სიჩქარეა 1მ/წმ.რა დრო მოანდომა ბიჭმა მდინარის გადაცურვას(წინააღმდეგობის ძალები უგულებელყავით).

პასუხი:

 

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის 

 

---------------------------------

შენს ამოცანაში საქმე უფრო მარტივადაა  -- ბეტა კუთხე ნულის ტოლია ., რის გამოც მხოლოდ პითაგორას თეორემის გამოყენება  მოგიწევს.