შეკითხვა:

16 მ სიგრძის ერთგვაროვანი მილი, რომლის მასაა 2,1 ტ დევს სადგარებზე. სადგარები მილის ბოლოებიდან დაშორებულია 2 მ-ით და 4 მ-ით. იპოვეთ დაწოლის ძალა თითოეულ სადგარზე.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე