შეკითხვა:

გვაქვს F ფოკუსური მანძილის შემკრები ლინზა.სად უნდა მოვათავსოთ სინათლის წერტილოვანი წყარო,რომ მანძლი წყაროსა და მის გამოსახულებას შორის უმცირესი იყოს?

პასუხი:

 პასუხი იხილე ბმულზე

---------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე