შეკითხვა:

უკაცრავად და ბოლო ამოცანაში(ფარდობითობაზე)ის რიცხვები არაა განხილული რაც ამოცანაში წერია ეს სულ სხვაა.

პასუხი:

უკაცრავად დაlaugh საიტის ძირითადი მიზანია  ფიზიკის სწავლება და არა  თითოეული ამოცანის   ბოლობდე რიცხვითი მნიშვნელოობების გათვალისწინებით ამოხსნა , თუმც შენი ამოცანა საინტერესო იყო და შევეცადეთ ამ საკითხის დაწვრილებით  ახსნა. იმედია  ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები აღარ დაგრჩა.... და თუ მაინც - შეგიძლია  მოგვწერო.

----------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის