შეკითხვა:

12 ვ ემ ძალის დენის წყაროსთან მიერთებულ 4 ომი წინაღობის გამტარში დენის ძალაა 2 ა. რისი ტოლი იქნება მოკლე ჩართვის დენი? მადლობას გიხდით წინასწარ.

პასუხი: