შეკითხვა:

1) 60მ/წმ სიჩქარით მოძრავმა 5ტ მასის თვითმფრინავმა გამორთული ძრავით 500მ სიმაღლიდან დაიწყო დაშვება. დაჯდომისას მისი სიჩქარის მოდული იყო 25მ/წმ.განსაზღვრეთ ჰაერის წინააღმდეგობის ძალის მუშაობა თვითმფრინავის პლანირებისას.

2) გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულ 1კგ მასის ხის ძელს 800მ/წმ სიჩქარით მოხვდა და მეორე მხარეს 200მ/წმ სიჩქარით გამოვარდა 2გ მასის ტყვია. განსაზღვრეთ ძელში ტყვიის მოძრაობისას გამოყოფილი სითბური ენერგია. წინასწარ დიდი მადლობა

 
პასუხი:

           

 

********************************************************

********************************************************

****************************

olegi gabriadze