შეკითხვა:

უკაცრავად და ბოლო ამოცანაში(ლითონის რგოლზე) კარგად ვერ გავიგე როგორ მიიღეთ ტოლქმედი ძალის მოდული?

პასუხი:

უკაცრავად და laugh.....

  ვცადე უფრო დეტალურად ახსნა.

არადა ამ საკითხის გადაჭრა   შესაძლო იყო ინტეგრების  ოპერაციის გამოყენებით, რომელიც 

გაადვილებდა ჯამის დათვლას და  გამოაჩენდა  k1 კოეფიციენტის რიცხვით მნიშვნელობასაც. 

-------------------------

გმადლობთ პირიქით