შეკითხვა:

12ვ ძაბვის წრედში მიმდევრობით ჩართულია 360ომ და 200ომ წინაღობის რეზისტორები. მეორე მათგანს პარალელურად მიუერთეს 300ომ წინაღობის ვოლტმეტრი. რისი ტოლი იქნება ვოლტმეტრის ჩვენება?  მადლობა წინასწარ

პასუხი:

-----------------------

olegi gabriadze