შეკითხვა:

ტემპერატურის გაზრდისას ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე როგორ იცვლება?

პასუხი:

ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე პირდაპირპროპორციულია ტემპერატურის ცვლილების. ტემპერატურის 10-ით ცვლილებისას ბგერის სიჩქარე 0,61 მ/წმ-ით იზრდება. ტემპერატურასა და ბგერის სიჩქარეს შორის დამოკიდებულება თვალნათლივ ჩანს ლაპლასის ფორმულიდან. ბგერის სიჩქარეზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ სტატია ჩვენს საიტზე.