შეკითხვა:

ბიჭმა გადაცურა 24 მეტრი სიგრძის ჩქარი  მდინარე უმოკლესი შესაძლო გზით. ბიჭის ცურვის სიჩქარე წყლის მიმართ არის 0.6 მ/წმ. მდინარის დინების სიჩქარე 1 მ/წმ. რა დრო მოანდომა ბიჭმა მდინარის გადაცურვას.

პასუხი:

პასუხი იხილე ბმულზე