შეკითხვა:

გამარჯობა, შეგიძლიათ ამიხსნათ სეისმურ სადგურებში ჯერ გრძივი და შემდეგ განივი ტალღები რატომ ფიქსირდება? და კიდევ, მიწისძვრის კერის განსაზღვრა როგორ ხდება, წინასწარ უღრმესი მადლობა <3

პასუხი:

მიწისძვრისას აღიძვეება  როგორც გრძივი(P) ასევე განივი (S) სეისმური ტალღები. 

გრძივი ტალღების სიჩქარე დაახლოებით ბგერის სიჩქარის ტოლია(330 მ/წმ) განივისა შედარმებით ნაკლებია, რის გამოც მიწისძვრისას კერიდან   სეისმურ სადგურამდე პირველად მიაღწევენ გრძივი ტალღები (რის გამოც მათ პირველად ტალღებსაც უწოდებენ), შემდეგ კი განივი ტალღები(მეორადი ტალღები).  მათი დარეგისტრირების დროებს  შორის სხვაობით შესაძლებელია სეისმური სადგურიდან კერამდე მანძილის შეფასება....

-----------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე