შეკითხვა:

ლითონის ორი ერთნაირი ბურთულა, რომელთა მუხტებია -2 x 10-8 (კ)  და -4 x 10-8 (კ) ,ერთმანეთს სეახეს და შემდეგ 10 სმ-ით დააშორეს. გამოთვალეთ მათ შორის ურთიერთქმედების ძალა ვაკუუმში.

პასუხი:

მსგავსი ამოცანის ამოხსნა იხილე ბმულზე