შეკითხვა:

როდესაც მოცემული მაქვს ამოცანის პირობა, რომ რხევათა რიცხვი 8 წამში 160-ია და იპოვეთ რხევის სიხშირეო, რხევათა რიცხვი რითი აღვნიშნო-ეს ხომ იგივე არაა რაც ნიუ(ანუ სიხშირე----სიხშირე ხომ დროის ერთეულში-ერთ წამშია რხევათა რიცხვი?!) და ვერ ვხვდები რით აღვნიშო ეს რხევათა რიცხვი :/ დამეხმარეთ რაა :( <3

პასუხი:

laugh

დრო  -    t = 8წმ.....

.რხევათა რიცხვი -  N = 160  (ან n = 160)

--------------------------------------------------------

რხევის სიხშირე   \(\nu\) = ? 

\(\nu\) = N/t = 160/8 = 20 წმ-1 = 20 ჰც 

--------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე