შეკითხვა:

საქანმა 1 წუთსა და 40 წამში შეასრულა 50 რხევა. გამოთვალე რხევის პერიოდი, სიხშირე, ციკლური სიხშირე. რა სიგრძისაა ასეთი საქანი

პასუხი:

მოც:   t =1 წთ 40წმ = ??? წმ      ............N. = 50

--------------------------------------------------------

პერიოდი- T =?     ........   T = t/N= ??? 

სიხშირე -   \(\nu\) =?    ....... \(\nu\) = N/t = ??? ჰც  

ციკლური სიხშირე -  \(\omega\) =?  ..........\(\omega\) = \(2\pi \nu\) = ????

ქანქარას სიგრძე - L =?   .....  \(T =2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}\) ......  აქედან   L = ????????? მ

----------------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე