შეკითხვა:

შეგიძლიათ ციკლური სხშირის არსში გამარკვიოთ? მეცხრე კლასში ვისწავლე რომ ომეგა კუთხური სიჩქარე იყო.. ახლა ციკლური სიცშირეაო და იქნება არსი გამაგებინოთ :( მადლობა წინასწარ

პასუხი:

ბრუნვათა სიხშირე (ნიუ): - ერთ წამში შესრულებული ბრუნვათა რიცხვი - \(\nu =\frac{N}{t}\)   

SI  სისტემაში  ერთეულია  1 წმ-1 = 1ჰც

რხევათა სიხშირე (ნიუ): - ერთ წამში შესრულებული რხევათა რიცხვი - \(\nu =\frac{N}{t}\)   

SI  სისტემაში  ერთეულია  1 წმ-1 = 1ჰც

----------------------------------------------------------------------------

ბრუნვის კუთხური სიჩქარე(ომეგა)   გვიჩვენებს შემობრუნების კუთხის რადიანულ ზომას 1 წმ-ის განმავლობაში  \(\omega =\frac{\varphi }{t}\) ......  SI  სისტემაში  ერთეულია  1 (რად) / წმ, თუმც ხშირად  (რად) -ს  არ წერენ, რის გამოც  ერთეულია   1 წმ-1 = 1ჰც.....

1 რადიანი კუთხე კი ის კუთხეა, რომლის შესაბამისი რკალის სიგრძე რადიუსის ტოლია.....  \(\pi\)(რად) = 180o

კუთხური სიჩქარე  ბრუნვათა რიცხვთან დაკავშირებულია ფორმულით:  \(\omega =2\pi \nu\)..

ანუ კუთხური სიჩქარე   რიცხობრივად გვიჩვენებს   2\(\pi\)  წამში შესრულებულ ბრუნვათა რიცხვს.

ანალოგიურად ციკლური სიხშირეც -   \(\omega =2\pi \nu\) ... ანუ ცილკური სიხშირეც  რიცხობრივად გვიჩვენებს   2\(\pi\)  წამში შესრულებულ რხევათა რიცხვს.

მაგ. თუ ციკლური სიხშირე  5 ჰც-ის ტოლია, ეს ნიშნავს რომ მერხევი სისტემა 

 2\(\pi\) წმ-ში (დაახლ 6, 28  წმ-ში) ასრულებს 5 სრულ რხევას.

---------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე