შეკითხვა:

ორ ტოლ ნაწილად მოკეცილი L სიგრძის ერთგვაროვანი ბაგირი გადაკიდებულია ლურსმანზე.მცირე ბიძგის შემდეგ მან დაიწყო მოძრაობა.რა სიჩქარე ექნება ბაგირს,იმ მომენტში,როდესაც ლურსმნის ერთ მხარეს დარჩება ბაგირის L/3 სიგრძის ნაწილი?ხახუნი უგულებელყავით. 2)მთელ მოცულობაში თანაბრად დამუხტული R რადიუსიანი ბურთულა ზედაპირთან ქმნის Eდაძაბულობის ველს.ამ ბურთულიდან ამოჭრეს R/3 რადიუსის ბურთულა.რა დაძაბულობას ქმნის ამოჭრილი ბურთულა ზედაპირთან.?სასწრაფოდ მჩირდება დილამდე თუ შეგიძლიათ

პასუხი:

 

სასწრაფოდ მირდება დილამდე თუ შეგიძლიათ

 

--------------------------------------------------------

შენიშვნა: პირველ ამოცანაში გამორჩენილია g.... უნდა იყოს:$$\(v=\sqrt{\frac{gl}{18}}\)

კიდევ თუ დაგირდეთ, შეგვაუხეთ....

არ მოგერიდოთlaugh

 

-----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე