შეკითხვა:

გამოვგზავნე ორი ამოცანა ერთად და არ მცემთ პასუხს რატომ?

პასუხი:

ვაი!!!

ახლავე  გამოვაცხობთ   ბატონოcheeky