შეკითხვა:

ორმა სხულმა ერთი წრტილიდან ერთმანეთის საპირისპიროდ,ერთმა აღმოსავლეთით და მეორემ დასავლეთით გაიარა 40-40 მეტრი.შემდეგ ერთი გადაადგილდა ჩრდილოეთით 20მ მანძილით და მეორე სამხრეთით 40მ მანძილიტ.საბოლოოდ რისი ტოლია ამ სხეულბს შორის მანძილი?

პასუხი:

შეადგინე ნახაზი.... გამოიძახე პითაგორას ''სული''(ოო!!... მომეშველე დიდო პითაგორავ-თქოlaugh)...ის შეგახსენებს თავის თეორემას:- "............." გამოიყენე იგი და დაადგენ, რომ საბოლოო მანძილი სხეულებს შორის იქნება:   \(x=\sqrt{(40+40)^{2}+(20+40)^{2}}\) = ????